>

Disclaimer

Paardentoerisme-Kampveld.be behoudt alle rechten om de inhoud van haar website te wijzigen.

De teksten, tekeningen, foto’s, films, lay-out, beelden, gegevens, namen, commerciële benamingen en de domeinnamen, merknamen, logo’s en andere elementen van welke aard ook die op deze site vermeld zijn, zijn beschermd door de intellectuele rechten en zijn eigendom van Paardentoerisme-Kampveld.be of van derden.  Het gebruik, een kopij, de vertaling, de aanpassing, de wijziging of de verspreiding van deze site of een deel ervan (onder om het even welke vorm) is verboden, behalve mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Paardentoerisme-Kampveld.be.  Iedere inbreuk tegen deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechterlijke vervolging.

De gebruikers van de site engageren zich er uitdrukkelijk toe om de auteursrechten die toebehoren aan Paardentoerisme-Kampveld.be en aan derden volledig te respecteren.  Paardentoerisme-Kampveld.be behoudt het recht om iedere maatregel te nemen die zij nodig achten om te vermijden dat de auteursrechten misbruikt worden of om een einde te stellen aan een misbruik van de auteursrechten, zonder dat enige verantwoordelijkheid aan Paardentoerisme-Kampveld.be kan worden opgelegd voor de genomen maatregelen.

Ieder geschil betreffende de site Paardentoerisme-Kampveld.be zal uitsluitend beslecht worden door het Belgisch recht.  De rechtshoven en rechtbanken van Brugge zijn bevoegd in geval van een geschil.